Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » Elev-ovnene er på plass i Ukraina

Elev-ovnene er på plass i Ukraina

I vinter har elevene ved Strømmen videregående laget ovner til ukrainske soldater. Så snart ovnene var ferdige ble de med på Fritt Ukraina sin hjelpesending i april. Nå er de på plass i Ukraina.

– Varme kan være forskjell på liv og død ved fronten, sier lærer Thomas Berg som underviser elevene på TEK-avdelingen ved Strømmen videregående skole på Romerike. Det var han som ga elevene ideen om å lage ovner til soldatene. Berg har tidligere vært frivillig for Fritt Ukraina, og har selv kjørt ned biler og utstyr til fronten.

Les også: Elevene sveiset ovner – gir soldatene varme

Det var lærer Thomas Bergh som ga elevene idéen til ovn-prosjektet.

Godt mottatt av ukrainerne

I Lviv ble ovnene ble overlevert til representanter for NGO-en som Fritt Ukraina samarbeider med. Derfra transporteres de videre til avdelingene i felten. Ovnene ble godt mottatt av ukrainerne.

– Selv om temperaturene stiger om dagen, er det fortsatt svært kaldt om nettene i skyttergravene. Ovnene vil nok vise sin fulle nytte når det blir kaldt igjen til høsten.

Det sier Torbjørn Seljevoll. Han sto for transporten både av ovnene og pickupen han kjørte nedover.

Rune Simensen og Torbjørn Seljevoll overleverer elev-ovnene i Lviv. Foto: Fritt Ukraina

– Vi var åtte mann på turen. Jeg kan vel nevne at det er smått med damer på disse transportene, sier Seljevoll. Vi kjørte nesten 2 000 km i kolonne fra Norge via Polen til Lviv i vestlige Ukraina.

Denne gangen var transporten på til sammen ni kjøretøy i form av pickups, varebiler og en ATV. I tillegg til ovner bestod leveransen av både droner, kommunikasjonsutstyr og annet kritisk utsyr. Fritt Ukraina leverer kun utstyr etterspurt av samarbeidene NGO-er mottok utstyret og forestår utkvitteringen til styrkene. Utstyret ble godt mottatt av ukrainerne, sier han.

Sterke inntrykk i Lviv

Hele delegasjonen ble igjen et døgn i Lviv der de fikk møte varaordfører som orienterte om den kritiske situasjonen i Ukraina.

– Vi besøkte sårede soldater på sykehusets Lviv. I tillegg overvar vi en soldats begravelse og besøkte æreskirkegården i Lviv hvor det siden starten på fullskalainnvasjonen er begravd over 600 soldater. Det å møte mennesker som gir mye, og noe alt, for landet sitt, er sterkt. Jeg var ikke den eneste i reisefølget som titt og ofte måtte bruke håndbaken for å tørke en tåre, sier Seljevoll.

Fra venstre mot høyre: Taras Melnyk, Rune Simensen, Serhiy Kiral (varaordfører i Lviv), Torbjørn Seljevoll, Thomas Jøraandstad og Irene Avetisian. Foto: Fritt Ukraina

«Det er bedre å gjøre litt, enn å mene mye»

Torbjørn Seljevoll er en 50 år gammel Tromsøværing og jurist fra Universitetet i Tromsø. Han jobber som leder av Bufetats nasjonale enhet for godkjenning av barnevernsinstitusjoner.

– Mitt engasjement for Ukraina har vart siden fullskalainvasjonen i 2022, og kommer nok av en helt grunnleggende rettferdighetsfølelse, sier han. Det er ikke greit at Russland invaderer et selvstendig land som ønsker å leve i fred. Da er det vår plikt som stat, og enkeltindivid, å gjøre det vi kan for å hjelpe ukrainerne i deres forsvarskamp mot invasjonsstyrkene

– Jeg er også «avdanket kommunepolitiker» for Høyre i Nittedal, sier Seljevoll. Hans bidrag til Ukraina besto innledningsvis av å donere sine honorarer fra kommunestyremøtene, først til Kirkens Nødhjelps arbeid i Ukraina, og så fra begynnelsen av 2023 valgte han å gi honorarene til Fritt Ukraina. Høsten 2023 var Seljevoll med på sin første leveranse til Ukraina, og det har totalt blitt fire turer så langt.

– Jeg drar gjerne på flere turer så lenge det er behov for det. Jeg lever etter Roy Jakobsen sitt motto: «Det er bedre å gjøre litt, enn å mene mye», sier Torbjørn Seljevoll.

Ovnene er vedfyrte, sammenleggbare og lette. De er svært allsidige. De gir varme i de kalde skyttergravene og du kan også varme mat og vann, og tørke klær på de. Foto: Fritt Ukraina