Hopp til innholdet
Hjem » Kontrollen

Kontrollen

Alle som donerer til Fritt Ukraina skal være trygge på at hjelpen kommer frem dit den trengs.

Innkjøp

Vi forhandler frem gode innkjøpsavtaler med våre faste samarbeidspartnere. Disse er:

Norse Asset Solutions (droner)
DJI Oslo (droner)
Ferno Norden (feltutstyr/medisinsk utstyr)
Defendo (bekledning)
SparKjøp (bekledning)

Biler kjøpes inn fra Finn.no og til lavest oppnåelige pris.

Regnskap og revisjon

Fritt Ukraina har statsautorisert revisor, Eirik Myhrer, fra SLM Revisjon AS.

Regnskapet føres av Per Rygh, som jobber i ledelsen i Møller Mobility Group og er siviløkonom utdannet fra NHH.

Toll, deklarasjoner og eksportkontroll

Varer vi tar med til Ukraina blir tolldeklarert av profesjonelle speditører. Tolletaten har også gjennom stikkprøver kontrollert at våre leveranser er deklarert korrekt.

Vi bruker profesjonelle rådgivere for å håndtere eksportkontrollregelverket. Utenriksdepartementet har bekreftet at våre leveranser i nåværende situasjon ikke trenger eksportlisens.

Kontroll i Ukraina

Fritt Ukraina samarbeider svært tett med myndighetspersoner på ukrainsk side. Vi har daglig kontakt med varaordfører i Lviv, i tillegg til et godt kontaktnettverk i Kyiv og Øst-Ukraina. På denne måten sikrer vi god kontroll over leveransene og at vi sender relevant utstyr.

Vi er fysisk tilstede ved alle overleveringer i Ukraina. Utstyret telles og kvitteres fra militær enhet ved mottak.

Vi jobber tett med frivillige organisasjoner i Ukraina som bistår med distribusjon på ukrainsk side.

Organisasjonene vi jobber mest med er:

* «Ånd» – basert i Kharkiv.
* «Folkets forsvar» – basert i Lviv.
* «Hjelp Lviv»

Utstyret

Transporten