Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » Titusener venter på proteser

Titusener venter på proteser

Antall amputasjoner og behov for proteser i Ukraina er enormt. Rune Simensen fra Helse Sør-Øst er en av de som har besøkt rehabiliteringssenteret “Unbroken” på sykehuset i Lviv som frivillig for Fritt Ukraina.

(foto øverst: Roman Baluk / the Collection of war.ukraine.ua)

I Norge jobber Rune Simensen som direktør for teknologi og e-helse i Helse Sør-Øst. Der han har det øverste ansvaret for IT/teknologi for alle sykehusene i Sørøst-Norge med rundt 84.000 ansatte. Nå har han meldt seg som frivillig for Fritt Ukraina.

Fra proteseavdelingen på sykehuset i Lviv. Foto: Fritt Ukraina

– Besøket på sykehuset ble bestemt brått, forteller han.

Besøket skjedde under Fritt Ukrainas 24. leveranse til Ukraina for kort tid siden. Simensen og de andre frivillige sørget for å levere ni kjøretøy (pickups, varebiler og én ATV), men også ovner, droner, kommunikasjonsutstyr og annet kritisk utsyr. 

– Under et møte med viseordfører Serhei Kiral fikk vi spørsmål om vi var interessert i å besøke sykehuset i Lviv, og etter en rask telefon var besøket i boks.

Sykehuset ligger flott til på en høyde og Fritt Ukraina ble tatt godt i mot av av klinikkledelsen. Etter at krigen startet har de hatt en voldsom vekst i antall pasienter de behandler. Mange skadde soldater sendes vestover til Lviv for behandling.

Utvikler egne bioniske hender

Bionisk hånd på proteseavdelingen i Lviv. Foto: Rune Simensen
Bionisk hånd på proteseavdelingen i Lviv. Foto: Rune Simensen

Sykehuset er organisert med ulike avdelinger med ansvar for hvert sine områder innen produksjon og tilpasning av proteser, og for rehabliitering. Avdelingen for protesebehandling heter “Unbroken”, som er en god beskrivelse av avdelingens formål.

Avdelingen er ny – og sponset av donorer fra flere europeiske land.

På sykehuset lager de selv både tradisjonelle proteser og proteser i karbon. De mest avanserte protesene er bioniske hender. Dette er kunstige motoriserte hender. I innkjøp koster slike proteser rundt 8.000 Euro per stykk.

Pasient med bionisk hånd. Foto: Fritt Ukraina

Nettavisen Life in War anslår at rundt 50.000 ukrainske soldater har fått protese – og at ventelisten trolig er på flere titalls tusen.

For å få kostnadene ned, har avdelingen utviklet en egen bionisk hånd til kun 3.000 euro – en protesehånd som styres av sensorer. Disse fanger opp signaler fra muskler som er igjen i restene av den amputerte armen. Gjennom opptrening kan pasienten lære å styre den kunstige hånden.

– Veldig imponerende! mener Simensen.

Store mengder skader fra russiske miner

Sykehuset har svært mange skadde soldater som venter på å få behandling. Behovet for proteser har økt enormt, som følge av alle minene russerne har lagt ut.

– Vi besøkte også rehabiliteringsavdelingen hvor skadde soldater trenes opp, forteller han.

– Det som gjorde mest inntrykk her var det helhetlige tilbudet de har bygget opp med både somatisk (fysisk) opptrening og mental behandling.

Sykehuset bruker kunst i rehabiliteringen. Foto: Rune Simensen

Avdelingen for psykisk helse er den siste avdelingen i behandlingsforløpet. Denne også obligatorisk. En del av den mentale behandlingen var å uttrykke seg gjennom tegning og kunst, noe sykehuset mener hjelper mange.

Sykehuset opplyser at over 70 % av de skadde soldatene ønsker seg tilbake til forsvaret. 

– Dette er et imponerende høyt tall for hardt skadde soldater, og dette sier mye om kampviljen, sier Simensen.

Bygger ny fløy på kun to måneder

Hele rehabiliteringsklinikken var nyoppusset og lokalene så veldig fine ut. Dette har de fått til ved hjelp av private bedrifter som har gått inn som sponsorer. Planen er å bygge en ny fløy over to etasjer, på rundt 4.000 kvadratmeter.

Foto: Rune Simensen

– Det som var utrolig imponerende var at dette skal de klare på bare to måneder fra start til operativ drift. Oppsummert gjorde dette besøket et meget sterkt inntrykk. Vi møtte svært dyktige og engasjerte leger og sykepleiere som med rette var meget stolte av alt de har fått til, sier Simensen.

– Det føles rett og slett som et privilegium å få lov til å hjelpe gjennom en så effektiv organisasjon som Fritt Ukraina er. Gjennom selve turen opplevde jeg å møte utrolig hyggelige og dyktige mennesker. Jeg tenker da på både de andre som var med på kjøreturen og de menneskene vi møtte i Lviv, sier han.

Takknemligheten gjør inntrykk

– Dette var min første tur til Ukraina og jeg sitter igjen med en meget sterk og god opplevelse, forteller Simensen.

Det var kameraten Thorbjørn Seljevold som inspirerte Rune Simensen til å melde seg inn i Fritt Ukraina. De deltok begge på turen.

Rune Simensen og Torbjørn Seljevoll på krigskirkegården i Lviv. Foto: Fritt Ukraina
Rune Simensen og Torbjørn Seljevoll på krigskirkegården i Lviv. Foto: Fritt Ukraina

Transporten som Simensen og Seljevold deltok på bestod av til sammen ni kjøretøy med både pickuper, varebiler og en ATV. I tillegg til kjøretøy så hadde de også med ovner, droner, kommunikasjonsutstyr og annet kritisk utstyr.

Det gjør jo også inntrykk å få oppleve takknemligheten hos de vi møter i Lviv for det arbeidet som gjøres i Fritt Ukraina, sier han.

Besøk på sykehuset i Lviv.
Opptrening i basseng. Foto: Fritt Ukraina
Tilfluktsrom med behandlingskapasitet i kjelleren. Foto: Fritt Ukraina
Proteseavdelingen har fått navnet “Unbroken”. Foto: Fritt Ukraina
Produksjon av proteser Foto: Rune Simensen