Hopp til innholdet
Hjem » Nyheter » For et fritt Ukraina

For et fritt Ukraina

Vi er en frivillig organisasjon som har som mål å samle inn penger og utstyr til støtte for de ukrainske styrkene og sivilforsvaret. Vi er dedikerte til å støtte det ukrainske forsvaret i deres kamp for å opprettholde demokratiet og sikre frihet og menneskerettigheter for alle ukrainere.

En av de viktigste oppgavene våre er å samle inn midler fra ulike kilder som privatpersoner, organisasjoner og bedrifter. Vi har også en rekke frivillige som jobber for å skape oppmerksomhet rundt saken, og som bidrar med ulike former for innsats. Alt arbeidet vi gjør er basert på frivillighet, og ingen i Fritt Ukraina mottar noen form for lønn eller kompensasjon for arbeidet som blir gjort. Organisasjonen drives og støttes av mennesker med ulik bakgrunn og politisk ståsted, men som alle har en felles interesse for å støtte de ukrainske styrkene og sivilforsvaret i deres kamp.

Vi samler inn ulike typer utstyr som klær, biler, overvåkningsdroner og strømgeneratorer. Dette utstyret er nødvendig for å hjelpe styrkene i kampen for et demokratisk og regelstyrt samfunn. Alt utstyret som blir samlet inn og levert til Ukraina går direkte til mottakerne, uten mellomledd eller administrasjonskostnader. Vi jobber tett med ukrainske myndigheter og sørger for at alle leveranser følger både norske og internasjonale regler.

En annen viktig ting som jeg vil nevne er at Fritt Ukraina er et tverrpolitisk initiativ, og at initiativtakerne og de frivillige som støtter organisasjonen, kommer fra mange forskjellige politiske partier og bakgrunner. Dette viser at støtten for en demokratisk og regelstyrt verden går på tvers av politiske skillelinjer. Initiativtakerne er opptatt av å støtte de ukrainske styrkene i deres kamp for å opprettholde demokratiet og sikre frihet og menneskerettigheter for alle ukrainere.

Tverrpolitisk samarbeid er viktig når det kommer til å nå mål som går på tvers av politiske grenser. Fritt Ukraina har klart å samle støtte fra mange ulike grupperinger og individer som deler en felles interesse for å hjelpe og støtte de ukrainske styrkene i deres kamp. Dette viser at når mennesker jobber sammen på tvers av politiske skillelinjer, kan det oppnås positive resultater som kan utgjøre en forskjell i verden.